top of page

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ

Erasmus Staj Hareketliliği
Erasmus Staj Hareketliliği

Erasmus Staj Hareketliliği

Bu hareketlilik türü, Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında “Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri” olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyet alanı bundan böyle 2007-2013 dönemi Hayatboyu Öğrenme Programıyla birlikte Erasmus Programı içinde “öğrenci staj hareketliliği” adı altında sürdürülecektir.

 

​​Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

 

Başvuru Yöntemi

Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda aranılan şartlar ve seçim kriterleri ilgili akademik yıl başlamadan önce yayımlanan Hayatboyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısında yer alır. Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa hibe alarak yararlanabilir, daha sonra hibesiz olarak tekrar yararlanılması mümkündür. Öğrenim hareketliliği hibesi alınması staj hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir.


 

 

 

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR

Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir (Yüksek lisans ve doktora dahil). Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden tüm yükseköğrenim hayatı boyunca yalnızca 1 defa yararlanılabilir. Mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler, mezuniyet veya çıkış belgelerini almamış dahi olsalar, faaliyetten yararlanamazlar. İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede; Gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

Öğrencinin Erasmus Staj Faaliyetine katılabilmesi için öğrencisi olduğu Türkiye’deki üniversitenin  Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi'ne sahip olmalıdır. Standart Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları Erasmus staj faaliyeti gerçekleştiremez ve bu kapsamda öğrencilerini yurtdışına gönderemez.

Erasmus Staj Hareketliliğine Katılmak İçin Bölümün Staj Zorunluluğunun Olması Gerekir mi?

Hayır gerekmez. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 

Erasmus Staj Hareketliliği Süresi Ne Kadardır?

Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir.

Staj Yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Hangi Kuruluşlarda Staj Yapamazsınız?

Diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) programlarını yürüten kuruluşlar Erasmus staj haraketliliğinde ev sahipliği yapamazlar.

Mezun öğrenciler öğrenim ve staj faaliyetinden faydalanabilirler mi?

Öğrenci öğrenim hareketliliği için öğrencilerin öğrencilik statülerinin bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, yeni dönemde yapılan bir değişiklik ile birlikte, yeni mezunların öğrenci staj faaliyetinden faydalanabilmelerine imkân tanınmıştır. Bu husus, öğrencilik statüsü devam ederken staj programına başvuru yapan öğrencilerin mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl içerisinde, 2-12 ay süre ile staj hareketliliği yapabilmelerine imkân vermektedir. Öğrenci, mezuniyet sonrası staj faaliyetinden yararlanmak istiyorsa, öğrenciliği devam ederken yükseköğretim kurumuna başvurmalı ve seçilmelidir. Mezuniyet sonrası başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus Adaylarının Yapması Gereken İşlemler Sırasıyla Nelerdir?

Üniversiteden üniversiteye bu sıra değişmekle birlikte genel itibariyle şu şekilde bir sıra izlenebilir:

 1. Yerleştirmeye gideceğiniz kurumun internet sitesinin ve ilgili dokümanlarının incelenmesi.

 2. Gidilmesi planlanan kurumdan alınmış olan başvuru belgelerinizle birlikte üniversitenizdeki ilgili birime teslim edilmesi.

 3. Staja gideceğiniz kurumla eğitim anlaşmasının imzalanması. Anlaşmanın Erasmus Bölüm Koordinatörünüz görüşü alınarak hazırlanması gerekmektedir. Anlaşma üç tarafça (öğrenci, koordinatör, gidilecek kurum) imzalanmalıdır.

 4. Eğer yoksa pasaportun çıkartılması.

 5. Hibe desteğinin yatacağı Size ait avro hesabının açılması (üniversitenizin çalıştığı banka olursa daha iyi olur)

 6. Üniversitenin ilgili birimindeki “Hareketlilik sözleşmesini”n imzalanması.

 7. Üniversitenin ilgili biriminden Erasmus staj öğrencisi seçildiğinize ve ne kadar hibe alacağınıza dair İngilizce yazılmış (vize işlemlerinde kullanılacak) resmi yazının alınması.

 8. Staja gidilen ülkeniniçin istediği belgeleri öğrenerek bu belgelerin hazırlanması ve (sağlık seyahat sigortanızı yaptırılması gibi) ve ilgili konsolosluğa vize başvurusunun yapılması.

 9. Staj yaptığınız kuruluştan staj yaptığınıza dair belgelerin toplanması.

 10. Erasmus yerleştirme döneminiz sona erdiğinde en kısa sürede gerekli belgelerin üniversitenin ilgili birimine teslim edilmesi.

 

Ne Kadar Hibe Alabilirim?

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Hibe miktarı aylık olarak ödenir ve staj yaptığınız ülkeye göre değişir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık staj hibeleri belirlenmiştir.

 

 • Erasmus Stajı için Aylık 600 Avro Ödenen Ülkeler: Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık.

 • Erasmus Stajı için Aylık 500 Avro Ödenen Ülkeler: Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye.

 • Erasmus Stajı için Aylık 400 Avro Ödenen Ülkeler: Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya.

 

Hibe gidiş-dönüş seyahat ücretlerini kapsıyor mu?

Hayır kapsamıyor. Program ülkeleri arasında staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir. Gidiş-dönüş seyahat ücretlerini öğrenci karşılamak durumundadır.

Bir öğrenci olarak, öğrenim ve staj faaliyetlerden ne kadar süre ile yararlanabilirim?

Öğrencilerin, her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) Erasmus öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden hibeli ya da hibesiz olarak toplam 12 ay faydalanma imkanları bulunmaktadır. Ancak Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde öğrenim veya staj hareketliliğine katılınmış olunması halinde, bu süre toplam 12 ayın içerisinde sayılır.

 

Öğrenci staj programıyla kendi bulduğum staj yerine gidebilir miyim?

Öğrenciler yükseköğretim kurumları tarafından önerilen yerlerde staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini kendileri bulup, kurumlarının AB Ofislerine başvuruda bulunabilirler. Gerek yükseköğretim kurumunun önerdiği staj kurumlarına başvuran, gerekse kendi staj yerleri ile başvuran öğrenciler arasından ilgili akademik yıla ilişkin seçim kriterlerine göre seçilen öğrenciler faaliyetten faydalanabilirler.

 

Stajımın farklı iki kurumda yapabilir miyim? Böyle bir durumda hibe alabilir miyim?

Bir Erasmus+ hareketlilik faaliyeti başlangıcından sonuna kadar tek bir kurumda tamamlanır. Faaliyetin bir bölümünü başka bir kurumda, bir bölümünü başka bir kurumda yapılması kabul edilmez. Staj hareketliliği için staj yapılacak tek bir kurumda en az 2 ay süre ile staj yapılır; 1 ay başka kurumda 1 ay diğer kurumda yapılacak bir staj Erasmus+ staj hareketliliği olarak kabul edilmez ve hibe verilmez.

 

Öğrenciyim, 5 ay faaliyet gerçekleştirmek üzere seçildim. Fakat üniversitem sadece 4 ay için hibe veriyor. Üniversitemin böyle bir hakkı var mıdır?

Erasmus+ bütçe imkânlarının sınırlı, katılım talebinin ise mevcut bütçeden daha fazla olması nedeniyle, daha fazla sayıda öğrencinin hareketliliğe katılmasını sağlamak amacıyla, üniversitelerin hareketlilikleri kısmen hibelendirmeleri mümkündür. Üniversiteler kendi bütçe ve talep durumlarına göre hibe verebilecekleri süreleri belirleyebilirler. Hibeli bir öğrenci için hibe verilecek süre öğrenim hareketliliğinde 3 ay, staj hareketliliğinde 2 aydan kısa olamaz.

Erasmus Staj Hareketliliği
Erasmus Staj Hareketliliği
bottom of page